שיעורים אחרונים

5 דק'

דיני הפסק בברכת התורה - שו"ע סימן קמ' סעיף ג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

4 דק'

הפטרת פרשת ויקהל-פקודי
נבואות לדורות - על ההפטרה
הרב אייל ורד

3 דק'

סדר קריאת התורה וברכותיה - שו"ע סימן קלט' סעיף יא'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

34 דק'

"'ולא יכול משה'"
נפש הפרשה
הרב אייל ורד

49 דק'

ללמוד לזהות את הטוב שבכל אדם כדי להוליד אהבה אליו
טהרת מידות הנפש ע"פ מידות הראי"ה
הרב דורון כץ

72 דק'

האם עדות כשרה על ידי מתורגמן
לימוד מסכת מכות בעיון
הרב מנחם בן יעקב

46 דק'

הצער הגדול
אורות התשובה
הרב צבי נחשוני

39 דק'

מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה
אורות התשובה
הרב צבי נחשוני

45 דק'

התשובה קדמה לעולם
אורות התשובה
הרב צבי נחשוני

44 דק'

התשובה שקודמת לכל מיני תשובות
אורות התשובה
הרב צבי נחשוני