שיעורים אחרונים

10 דק'

הדן את דיננו
זיו הפרשה
הרב זיו רוה

39 דק'

"אם כסף תלווה את עמי"
נפש הפרשה
הרב אייל ורד

53 דק'

פרשת משפטים
נתיבות שלום על התורה
הרב יורם אליהו

43 דק'

# שיעור מספר 144
ספר אורות הקודש
הרב אורי שרקי

56 דק'

האהבה תמיד בוערת בתוך הנשמה
טהרת מידות הנפש ע"פ מידות הראי"ה
הרב דורון כץ

34 דק'

הכרת הטוב - מי שחי אומר תודה
נושאים שונים במשנת הרב קוק
הרב דב ביגון

66 דק'

מסכת בבא בתרא דף ל'
דף יומי מסכת בבא בתרא
הרב עודד מכמן