שיעורים אחרונים

5 דק'

דין חולה בשבת - שו"ע סימן שכח' סעיפים יז' - יט'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

68 דק'

אדם כי יחיה באוהל - בחבלי משיח
לימוד משותף בפרשת השבוע
הרב אלישע וישליצקי

40 דק'

.
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד

53 דק'

# שיעור מספר 49
ספר תרי עשר
הרב אורי שרקי

50 דק'

# שיעור מספר 10
הספרייה של היהדות - מבוא לתורה שבעל פה
הרב אורי שרקי

83 דק'

מסכת זבחים דף סט'
דף יומי זבחים
הרב עודד מכמן

48 דק'

אל תהי בז לכל אדם
נושאים שונים במשנת הרב קוק
הרב דב ביגון

50 דק'

# שיעור מספר 147
באור התפילה ע"פ עולת ראי"ה
הרב אורי שרקי

5 דק'

דין חולה בשבת - שו"ע סימן שכח' סעיפים יד' - טז'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

68 דק'

מסכת כתובות דף פה'
לימוד מסכת כתובות בעיון
הרב מנחם בן יעקב