• 29 דק'

  שיחה על זכרונות והיסטוריה יהודית דרך המטבח - שמיל הולנד

 • 27 דק'

  שיח על התיישבות ושמירה על הארץ

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

שיעורים אחרונים

2 דק'

מי הוא המברך - שו"ע סימן רא' סעיפים ב' - ד'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

4 דק'

דין המפסיק כדי לברך - שו"ע סימן ר' סעיפים א,ב
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

71 דק'

מסכת מכות דף יז
לימוד מסכת מכות בעיון
הרב מנחם בן יעקב

37 דק'

חורבן בית המקדש
נושאים שונים במשנת הרב קוק
הרב דב ביגון

71 דק'

ביאור הלאו לא תוכל לאכול בשעריך לרבי שמעון
לימוד מסכת מכות בעיון
הרב מנחם בן יעקב