שיעורים אחרונים

3 דק'

דיני אפיית המצה - שו"ע סימן תסא' סעיפים ג' - ה'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

54 דק'

הקדמה לספר תהילים, עניינו ומבנהו
לימוד ספר תהילים
הרב אורי שרקי

36 דק'

חטא העגל
נושאים שונים במשנת הרב קוק
הרב דב ביגון

4 דק'

דיני מצת המצוה - שו"ע סימן תס' סעיף ז'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

52 דק'

.
ספר 'לנבוכי הדור' למרן הרב קוק
הרב אורי שרקי

45 דק'

הרצון הרצוני היוצר
ספר אורות הקודש
הרב אורי שרקי

38 דק'

הכאת גלים לאחור , טעם העץ כטעם הפרי
שיעורים באורות התשובה
הרב זיו רוה