• 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 29 דק'

  שיחה על זכרונות והיסטוריה יהודית דרך המטבח - שמיל הולנד

 • 27 דק'

  שיח על התיישבות ושמירה על הארץ

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

שיעורים אחרונים

5 דק'

ברכת הזיקים - שו"ע סימן רכז' סעיפים א' - ג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

6 דק'

דיני ברכת שהחיינו - שו"ע סימן רכה' סעיפים ט,י
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

6 דק'

דיני ברכת שהחיינו - שו"ע סימן רכה' סעיפים ו' - ח'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

54 דק'

מי בקש ממך לטרוח כל כך ?
נתיבות תשובה פרטיות
הרב דורון כץ

5 דק'

דיני ברכת שהחיינו - שו"ע סימן רכה' סעיפים ג' - ה'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

17 דק'

סימני ראש השנה
לונדין את אנגלמן משוחחים
הרב ליאור אנגלמן

41 דק'

מות שאול ובניו בגלבוע
נבואות לדורות - ספר שמואל
הרב אייל ורד

19 דק'

מצות שמחה בראש השנה - מדוע ?
סוגיות בפרשת השבוע
הרב מנחם בן יעקב

39 דק'

תנאי או אומדנא בהתחייבות
לימוד מסכת כתובות בעיון
הרב מנחם בן יעקב