שיעורים אחרונים

58 דק'

.
לימוד תורה - פגישה עם עצמינו
הרב דורון כץ

34 דק'

"עושר שמור לבעליו לרעתו" - זה עושרו של קרח
נושאים שונים במשנת הרב קוק
הרב דב ביגון

54 דק'

מסכת ערכין דף ט'
דף יומי מסכת ערכין
הרב עודד מכמן

40 דק'

מסכת שבועות דף ל'
לימוד מסכת שבועות בעיון
הרב מנחם בן יעקב

1 דק'

דיני גילוח בחול המועד - שו"ע סימן תקלא' סעיף ח'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

44 דק'

מסכת ערכין דף ח'
דף יומי מסכת ערכין
הרב עודד מכמן

62 דק'

האחדות הפרדוכסלית
נתיב הענוה למהר"ל מפראג
הרב ראובן פיירמן

49 דק'

#
סוגיות במשנת הרב קוק
הרב אלי גולדברג

54 דק'

# דעת תבונות
ספר דעת תבונות לרמח"ל
הרב אורי שרקי