• 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 29 דק'

  שיחה על זכרונות והיסטוריה יהודית דרך המטבח - שמיל הולנד

 • 27 דק'

  שיח על התיישבות ושמירה על הארץ

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

שיעורים אחרונים

3 דק'

דיני תכשיטי אשה - שו"ע סימן שג' סעיפים כא' - כג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

61 דק'

מסכת עבודה זרה דף לו'
דף יומי מסכת עבודה זרה
הרב עודד מכמן

28 דק'

משמעות מחיית עמלק בדורנו
'שם משמואל' על התורה ומועדים
הרב יורם אליהו

4 דק'

דיני תכשיטי אשה - שו"ע סימן שג' סעיפים יח' - כ'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

69 דק'

"הריני נזיר על מנת שאגלח בבית חוניו" - מה דינו ומדוע ?
לימוד מסכת כתובות בעיון
הרב מנחם בן יעקב

41 דק'

בכח התורה מתנקה האדם מענייני החומר
'שם משמואל' על התורה ומועדים
הרב יורם אליהו

53 דק'

ערך התורה של הילדות
ותן חלקנו בתורתך
הרב יורם אליהו

66 דק'

מסכת עבודה זרה דף לה'
דף יומי מסכת עבודה זרה
הרב עודד מכמן

2 דק'

דיני תכשיטי אשה - שו"ע סימן שג' סעיפים טו' - יז'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי