• 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

 • 29 דק'

  שיחה על זכרונות והיסטוריה יהודית דרך המטבח - שמיל הולנד

 • 27 דק'

  שיח על התיישבות ושמירה על הארץ

 • 25 דק'

  נוער בסיכון

שיעורים אחרונים

6 דק'

דיני תכשיטי אשה - שו"ע סימן שג' סעיף כז'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

5 דק'

דיני תכשיטי אשה - שו"ע סימן שג' סעיפים כד' - כו'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

12 דק'

הרנוג השיטים
זיו הפרשה
הרב זיו רוה

38 דק'

מגילת אסתר ע"פ האדמו"ר הזקן
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד

57 דק'

עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה
באור התפילה ע"פ עולת ראי"ה
הרב אורי שרקי

45 דק'

המאבק האידיאי בין יעקב לעשו
מלחמת התרבות
הרב זיו רוה

3 דק'

דיני תכשיטי אשה - שו"ע סימן שג' סעיפים כא' - כג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי