שיעורים אחרונים

2 דק'

דיני שחיטה ביום טוב - שו"ע סימן תצח' סעיפים י' - יב'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דיני שחיטה ביום טוב - שו"ע סימן תצח' סעיפים ז' - ט'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דיני שחיטה ביום טוב - שו"ע סימן תצח' סעיפים ד' - ו'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

4 דק'

דיני שחיטה ביום טוב - שו"ע סימן תצח' סעיפים א' - ג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דיני הכנה ביום טוב - שו"ע סימן תצז' סעיפים טו' - יז'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דיני הכנה ביום טוב - שו"ע סימן תצז' סעיפים יב' - יד'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

1 דק'

דיני הכנה ביום טוב - שו"ע סימן תצז' סעיפים ט' - יא'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דיני הכנה ביום טוב - שו"ע סימן תצז' סעיפים ו' - ח'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי