שיעורים אחרונים

2 דק'

דיני מצת המצוה - שו"ע סימן תס' סעיפים א' - ג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

37 דק'

"שחר אהללך" -עיון בברכות השחר
"שחר אהללך" -עיון בברכות השחר
הרב אייל ורד

51 דק'

מסכת חולין דף פג'
דף יומי מסכת חולין
הרב עודד מכמן

47 דק'

פרשת כי תשא
'פרי צדיק' על התורה
הרב יורם אליהו

65 דק'

דבר שבמידה , משקל או מנין ?! לעניין שבועה
לימוד מסכת שבועות בעיון
הרב מנחם בן יעקב

52 דק'

.
ספר דעת תבונות לרמח"ל
הרב אורי שרקי