שיעורים אחרונים

9 דק'

מבחן הקטורת
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון

54 דק'

"משלמות התפילה - שלא תהא תפילתו במקרה קרה"
נתיבות עולם למהר"ל מפראג
הרב אורי שרקי

44 דק'

האם היהדות נגד כבוד עצמי ?
מידות הראי"ה
הרב ערן טמיר

12 דק'

מדוע פחדים הם סחורה פופולרית ?
לונדין את אנגלמן משוחחים
הרב ליאור אנגלמן

58 דק'

מוטיבציה ללמוד תורה
לימוד תורה - פגישה עם עצמינו
הרב דורון כץ

34 דק'

"עושר שמור לבעליו לרעתו" - זה עושרו של קרח
נושאים שונים במשנת הרב קוק
הרב דב ביגון

54 דק'

מסכת ערכין דף ט'
דף יומי מסכת ערכין
הרב עודד מכמן

40 דק'

דין מרומה - מה יעשה הדיין ?
לימוד מסכת שבועות בעיון
הרב מנחם בן יעקב