שיעורים אחרונים

15 דק'

דין המערב לרבים - שו"ע סימן תיג' סעיף א'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דין מקום נתינת העירוב - שו"ע סימן תט' סעיף יג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

3 דק'

דין מקום נתינת העירוב - שו"ע סימן תט' סעיפים ז' - ט'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דין מקום נתינת העירוב - שו"ע סימן תט' סעיפים ד' - ו'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

3 דק'

דין מקום נתינת העירוב - שו"ע סימן תט' סעיפים א' - ג'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

43 דק'

סימן לדורות - ישועתו של יוסף הצדיק
'פרי צדיק' על התורה
הרב יורם אליהו