שיעורים אחרונים

5 דק'

מי הם הפטורים מתפלה - שו"ע סימן קו' סעיף ב'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

5 דק'

הרמב"ם - רבי משה בן מימון
אישי ישראל
הרב אורי שרקי

50 דק'

שיעור מספר 54
בניין אמונה
הרב ערן טמיר

4 דק'

שלא להפסיק בתפלה - שו"ע סימן קד' סעיף ח'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

54 דק'

למה ללמוד גמרא ?
יסודות תורה שבעל פה
הרב דוד לנדאו

5 דק'

רבן יוחנן בן זכאי
אישי ישראל
הרב אורי שרקי

52 דק'

קדושת יום העצמאות וקדושת ארץ ישראל
כך היא גאולתם של ישראל
הרב יורם אליהו

40 דק'

דירה בתחתונים - להיות דוב...
הדרך לחיים של משמעות
הרב אייל ורד

48 דק'

שיעור מספר 53
בניין אמונה
הרב ערן טמיר

75 דק'

פרשת שמות
מהר"ל מפראג על התורה
הרב ערן טמיר