שיעורים אחרונים

54 דק'

# הגדה של פסח
הגדה של פסח
הרב אורי שרקי

1 דק'

דיני הדס - שו"ע סימן תרמו' סעיפים ו' - ח'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

42 דק'

# כוזרי
ספר הכוזרי
הרב אורי שרקי

37 דק'

#
שורשיה העמוקים של ארץ ישראל
הרב אשר בוחבוט

56 דק'

שבע מכות שלא הכרתי
לב הפרשה
הרב חגי לונדין

64 דק'

האם אש חמורה יותר משן ? האם אשה כשרה למול ?
לימוד מסכת בבא קמא בעיון
הרב מנחם בן יעקב

2 דק'

דיני הדס - שו"ע סימן תרמו' סעיפים ג' - ה'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

2 דק'

דיני לולב - שו"ע סימן תרמה' סעיף ט'
הלכה יומית אורח חיים
הרב מרדכי ענתבי

56 דק'

דמותה של בתיה בת פרעה ובמה זכתה
להקשיב לפרשה
הרב אשר בוחבוט

58 דק'

מסכת בבא קמא דף ד'
לימוד מסכת בבא קמא בעיון
הרב מנחם בן יעקב