תגובה לשיעור - ה"מטעמים" של ביקורת המקרא ממזמור סח' בתהילים - האומנם ראויים לאכילה ?

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*