תגובה לשיעור - "לך לבדך חטאתי"

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*