תגובה לשיעור - הקשר בין השם "צבאות" לבניין ירושלים

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*