תגובה לשיעור - מתחילים ללמוד הלכה יומית - שולחן ערוך סימן א' - הנהגת האדם בבוקר

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*