תגובה לשיעור - דין לבישת הבגדים - שו"ע סימן ב' סעיפים ד' - ו'

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*