תגובה לשיעור - איך מסיימים את מעמד התפילה בו עומדים לפני ה' ?

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*