תגובה לשיעור - שלא ליפנות בין מזרח למערב

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*