תגובה לשיעור - המשהה נקביו עובר משום 'בל תשקצו'

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*