תגובה לשיעור - הכוונה הכללית בכל הברכות שאדם מברך - פירוש המילים

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*