תגובה לשיעור - דין הטועה בקריאת שמע - שו"ע סימן סד' סעיפים א' - ג'

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*