תגובה לשיעור - מהות המפקד - בדיקת כל מעשי הפרט בישראל מצד עצמו

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*