תגובה לשיעור - דברי מוסר - קלים להבנה וקשים לישום - שיעור מספר 3

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*