תגובה לשיעור - יכולת המירכוז של כוחות הנפש - שיעור מספר 15

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*