תגובה לשיעור - עלייתו של מלך

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*