תגובה לשיעור - מבחן ליחס האמיתי לתורה שממנו צומח אחר כך מקדש ה' - חלק א'

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*