תגובה לשיעור - סדר עשרת ימי תשובה - שו"ע סימן תרב' סעיף א'

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*