תגובה לשיעור - האם 'שלום בית' זו הפסקת אש ? הטעות בהבנת מושג השלום במשפחה

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*