תגובה לשיעור - דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצה' סעיף ד'

טלפון מוקד המנויים:

02-646-1323

או 2331*