דין לבישת הבגדים - שו"ע סימן ב' סעיפים ד' - ו'

הלכה יומית אורח חיים