"כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב" - כך מבררים הלכה?

שאלות ותשובות