האם מותר ללמוד בזמן הפנוי בתפילה בציבור?

שאלות ותשובות