סדר עשרת ימי תשובה - שו"ע סימן תרב' סעיף א'

הלכה יומית אורח חיים