דוגמאות מעשיות לישום עקרונות "התדר הרוחני"

עבודה במודעות עצמית