כשאנו נעלבים זה בגלל שאנו מזהים את קיומנו במה שהזולת חושב עלינו

עבודה במודעות עצמית