הסתכלות טובה ונכונה על המציאות פועלת עליה לטובה

ספר אורות