עקב אכילס - שיעור מספר 3

דמיונות ופחדים - סוגיית סנדל המסומר