משמעותה האוניברסלית של מלחמת ששת הימים ויום ירושלים

שיעורים במחשבת ישראל