"אל שאול ... אשר המית את הגבעונים"

נבואות לדורות ספר שמואל