"לא תצא עוד עמנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל"

נבואות לדורות ספר שמואל