נפילת חומות יריחו - נס וטבע בארץ ישראל

נבואות לדורות - ספר יהושע