הקשר בין השם "צבאות" לבניין ירושלים

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל