המברך את עמו ישראל בשלום

"צמאה נפשי לאלהים" - לימוד על התפילה