הנהגת האדם בבוקר - שו"ע סימן א' סעיפים ד'- ו'

הלכה יומית אורח חיים