דין לבישת הבגדים - שו"ע סימן ב' סעיפים א' - ג'

הלכה יומית אורח חיים