איך מסיימים את מעמד התפילה בו עומדים לפני ה' ?

הלכה יומית