מצות לא תעשה שלא להאמין בשום אלהים זולת ה'

הלכה יומית