אמירת יהי רצון שלפני כל אחת מתפילות היום

הלכה יומית