אמירת הפסוק "בבית אלהים נהלך ברגש" לפני הכניסה לבית הכנסת

הלכה יומית