האם אמירת ברכות השחר צריכה להיעשות במקביל לפעולות ההתארגנות בבוקר ?

הלכה יומית