בתענית אסתר יש להקל למעוברות ומניקות ולחולה שאין בו סכנה

הלכה יומית