שלושים יום לפני הפסח יש ללמוד את ענייני הפסח

הלכה יומית