המצוה שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים

הלכה יומית