דברים שרואים מ"שם" לא רואים מ"כאן"

פרשת השבוע על פי הכלי יקר