בין סילוקם של צדיקים לחורבן בית המקדש

פרשת השבוע על פי הכלי יקר