דין הטועה בקריאת שמע - שו"ע סימן סד' סעיפים א' - ג'

הלכה יומית אורח חיים