העצמי הייחודי - הצורך האנושי של האדם להרגיש את יחודיותו בעולם

אוצרות פנימיים