מה ראתה התורה לפרט את מסעות בני ישראל במדבר

נתיב התורה