הנחלת הגבורה לדורות הנלמדת מגיבורי דוד המלך

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל